Նազ

Նազ Անվան Նշանակությունը

Նազ – պարս. նշանակում է <նազանք> կամ <նազ անել>:Այս անվան կրճատ ձեվն է ՝ Նազելի, Նազիկ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *