Նազուկ

Նազուկ Անվան Նշանակությունը

Նազուկ (Նազուք) – ժող. նազուկ բառից, որ նշանակում է <քնքուշ>,<նուրբ> կամ <բարակ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *