Մխիթարութիվն ստանալ

– Մէկը ձեզ պիտի վշտացնէ,սպասուած նամակը պիտի ստանաք եվ ուրախանաք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *