Մարիետա

Մարիետա Անվան Նշանակությունը

Մարիետա – եվրոպական անուն է, որ կազմված է Մարիամ անվան փաղաքշական ձեվից:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *