Erazahan Maran

Երազահան Դատարկ Մառան: Erazahan Maran

Երազահան Դատարկ Մառան

Երազում դատարկ մառան տեսնել նշանակում է – Բարօրութիվն:

Ժամանակակից Երազահան Մառան

Երազում դատարկ մառանը կորստի և անախորժությունների նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *