Հաշուեթուղթ ղրկել

– Առնելիքդ գանձելու դժուարութիվն պիտի կրես  կամ պիտի չկրնաս գանձել:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *