Erazahan mard

Երազահան Տգեղ Մարդ

Երազահան Տգեղ Մարդ

Երազում տգեղ մարդ տեսնել նշանակում է – Ընտանեկան կարգ եվ կռիվ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *