erazahan verq

Երազահան Վերք: Erazahan Verq

Երազահան Վերք

Երազում վերք տեսնել նշանակում է – Ակնկալութեանց իրականացում կամ յուսախաբութեան նշան է:

Ժամանակակից Երազահան Վերք

Երազում վերքերն ապրումների նշան է, իսկ սպիացած վերքերը թեթևացման։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *