Erazahan Sirt

Երազահան Սիրտ: Erazahan Sirt

Երազահան Սիրտ

Երազում սիրտ տեսնել նշանակում է – Գաղջ սեր:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *