Erazahan Sev Dzi

Երազահան Սեվ Ձի: Erazahan Sev Dzi

Երազահան Սեվ Ձի

Երազում սեվ ձի տեսնելը տխրության նշանա է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *