երազահան Ջրհեղեղ

Երազահան Ջրհեղեղ: Erazahan Jrhexex

Երազահան Ջրհեղեղ

Ջրհեղեղը երազում – Հասարակական բարօրութեան նշան է, երբեմն անձնական թեթեվ հիվանդութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *