Erazahan Moruq

Երազահան Շեկ Մորուք

Երազահան Շեկ Մորուք

Երազում շեկ մորուք տեսնել նշանակում է – Տնական անհաճոյ կեանք է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *