erazahan shek dzi

Երազահան Շեկ Ձի

Երազահան Շեկ Ձի

Երազում շեկ ձի տենսել նշանակում է – Հաճոյք, ուրախութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *