Erazahan Nver

Երազահան Նվեր: Erazahan Nver

Երազահան Նվեր

Երազում նվեր տեսնել նշանակում է – Լավ բան մը պիտի պատահի ձեզի:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *