Երազահան Նոտար Լյնել

Երազահան Նոտար Լյնել

Նոտար լինել երազում նանակում է – Ուշիմութիվն, գաղտնապահութիվն, հետաքրքրութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *