erazahan nsheni

Երազահան Նշենու Ծառ: Erazahan Nsheni

Երազահան Նշենու Ծառ

Երազում նշենու ծառ տեսնել նշանակում է – Նորածիլ սեր տեվական:

Ժամանակակից Երազահան Նշենի

Եթե գարնանային ծաղկած նշենի է, պիտի նորից հրապուրվես ու սիրես, բայց կարճատև է լինելու սերդ:

Եթե աշնանային նշենի է, և պտուղներ կան վրան, պիտի վերազարթնի քո հին սերերից մեկը, որ վայելքի հետ նաև դառնություններ է պատճառելու քեզ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *