Erazahan Nargiz

Երազահան Նարգիզ Փետտել

Երազահան Նարգիզ Փետել

Երազում նարգիզ փետելը ըստ Erazahan.info – ի  նշանակում է – Խելացի գործեր, երբեմն անմիտ ձեռնարկ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *