erazahan mexm krak

Երազահան Մեղմ Կրակ

Երազահան Մեղմ Կրակ

Երազում մեղմ կրակ տեսնել նշանակում է – Տեվական սեր:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *