erazahan mec bazuk

Երազահան Մեծ Եվ Ուժեղ Բազուկ

Երազահան Մեծ Եվ Ուժեղ Բազուկ

Երազում մեծ և ուժեղ բազուկ տեսնելը նշանակում  է- Գործունեութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *