Erazahan Maqur Jur

Երազահան Մաքուր Ջուր: Erazahan Maqur Jur

Երազահան Մաքուր Ջուր

Երազում մաքուր ջուր տեսնել նշանակում է – Բարի կենցաղ ամէն կերպով:

Ժամանկակից Երազահան Մաքուր Ջուր

Մաքուր ջուրը երազում ուրախության, բարեկեցության, գործերում հաջողության նշան է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *