Erazahan Maran

Երազահան Մառան: Erazahan Maran

Երազահան Մառան

Երազում մառան տեսնել նշանակում է – Գաղտնիքդ դեռ դուրս ելած չէ:

Ժամանակակից Երազահան Մառան

Երազում մառան տեսնելը նշանակում է ձեր ներքին աշխարհը, ձեր անցյալը, այն ամենը, ինչ թաքնված է կամ այն, ինչ փորձում եք մոռանալ կամ թաքցնել։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *