erazahan mahacac mayr

Երազահան Մայր Մեռած

Երազահան Մայր Մեռած

Երազում մորը մեռած տեսնել նշանակում է – Կորուստ, գործի մեջ նեղութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *