erazahan mazi hyusq hyusel

Երազահան Մազի Հյուսք Հյուսել

Երազահան Մազի Հյուսք Հյուսել

Մազի հյուսք հյուսել երազում նշանակում է – Սրտաբեկութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *