Երազահան Ձեզ Համայել

Երազահան Ձեզ Համայել

Երազահան Ձեզ Համայել

Ձեզ հմայում են երազում ուրեմն – Վաճառականութեան մեջ կորուստ պիտի ունենաս:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *