Erazahan Hrdeh

Երազահան Հրդեհ: Erazahan Hrdeh

Երազահան Հրդեհ

Երազում հրդեհ տեսնել նշանակում է – Յուզմունքի նշան է, երբեմն յաջողութեան կամ ձաղորդութեան:

Ժամանակակից Երազահան Հրդեհ

Երազում հրդեհ տեսնելը կորստի, անհաջողության նշան է։

Երազում հրդեհի ահազանգ լսելը կարևոր և հրատապ իրադարձությունների նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *