Երազահան Հյուղակ Քանդել

Երազահան Հյուղակ Քանդել

Հյուղակ քանդել երազում նշանակում է – Զգաստ ըլլալ է:

Հյուղակ – Փոքրիկ՝ խղճուկ տնակ, խրճիթ:
2. Այգիներում՝ բոստաններում շինված թեթև տնակ՝ պահապանների համար:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *