Erazahan Hivandanoc

Երազահան Հիվանդանոց: Erazahan Hivandanoc

Երազահան Հիվանդանոց

Երազում հիվանդանոց տեսնել նշանակում է – Պատրանք:

Ժամանակակից Երազահան Հիվանդանոց

Երազում հիվանդանոց տեսնելը հաջողության, առողջության, բարեկեցության նշան է։

Երազում հիվանդանոցում հայտնվելը կանխատեսում է, որ դուք շուտով անցանկալի փորձության եք ենթարկվելու, որը կհաջողվի հաղթահարել ընկերների օգնությամբ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *