Երազահան Կտրված Ձեռք

Երազահան Կտրված Ձեռք

Երազահան Կտրված Ձեռք

Երազում կտրված ձեռք տեսնել նշանակում է – Անբախտութիվն, ապրուստի միջոցներու չգոյութիվն:

Ժամանակակից Երազահան Կտրված Ձեռք

Երազում ձեռքի կորուստը որևէ հարազատի կորստի նշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *