Erazahan Matani

Երազահան Կոտրված Մատանի

Երազահան Կոտրված Մատանի

Երազում կոտրված մատանի տեսնել նշանակում է – Հարսցնու կոյս եվ համեստ պիտի չըլլայ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *