Erazahan Kav

Երազահան Կավ: Erazahan Kav

Երազահան Կավ

Երազում կավ տեսնել նշանակում է – Խոհեմութիվն եվ ժուժկալութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *