Երազահան Ժամագիրք Կարդալ

Երազահան Ժամագիրք Կարդալ

Երազահան Ժամագիրք Կարդալ

Երազում ժամագիրք կարդալ նշանակում է – Սխալներդ բազմանալ սկսած են:

Ժամագիրք – Եկեղեցական արարողությունների ժամանակ կատարվող ու երգվող աղոթքները, մաղթանքները, սաղմոսներն ու երգերը պարունակող գիրք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *