erazahan zar

Երազահան Զառ: Erazahan Zar

Երազահան Զառ

Հույսդ միշտ բախտիդ վրա ես դրել, համարձակ գործեր ես ձեռնարկել, որոնք, սակայն, հաջողություններ չեն բերել քեզ:

Երազդ հուշում է, որ ձեռք քաշես այդ կարգի գործերից՛ աշխատավարձիտ ու կարողություններիդ համապատասխան աշխատանք գտնես և այլ ճանապարհով ձգտես հաջողության:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *