erazahan gazan

Երազահան Գազան: Erazahan Gazan

Երազահան Գազան

Եթե երազում տեսել եք գազան ապա – Երկիվդ պիտի կրես բայց առանց վտանգի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *