erazahan gazan vorsal

Երազահան Գազան Որսալ

Երազահան Գազան Որսալ

Երազում գազան որսալը դա նշանակում է  – Թշնամիէդ վրեժ պիտի լուծես:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *