erazahan bardzr texum pttvel

Երազահան Բարձր Տեղում Պտտվել

Երազահան Բարձր Տեղում Պտտվել 

Երազում բարձր տեղում պտտվել նշանակում է – Ծիծաղելի վիճակ պիտի ունենաս:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *