erazahan bambasanq

Երազահան Բամբասանք: Erazahan Bambasanq

Երազահան Բամբասանք

Երազում բամբասանք տեսնելը նշանակում է – Լուրջ եվ խոհեմ մարդոց ընկերակցութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *