erazahan baxniq

Երազահան Բաղնիքի Մեջ Ձի

Երազահան Բաղնիքի Մեջ Ձի

Երազում բաղնիքի մեջ ձի տեսնել նշանակում է – Տանդ մեջ խնդութիվն պիտի ըլլայ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *