erazahan bah sarqel

Երազահան Բահ Շինել: Erazahan Bah Sarqel

Երազահան Բահ Շինել

Երազում բահ շինել նշանակում է  – Գործերու մեծ եվ անբեկանելի եռանդ ,հաստատակամութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *