erazahan bakla

Երազահան Բակլա: Erazahan Bakla

Երազահան Բակլա

Եթե երազում տեսել եք բակլա, ապա դա նշանակում է  – Սեր եվ գորով:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *