Երազահան արեգակ

Երազահան Արեգակ Աստղի Հետ

Երազահան Արեգակ Աստղի Հետ

Երազում արեգակ տեսնել աստի հետ նշանակում է – Գործիդ մէջ ընկեր մը պիտի ունենաս, որով յաջողութիվնդ կատարյալ կըլլալ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *