Erazahan Hagust

Եազահան Ճերմակ Հագուստ

Եազահան Ճերմակ Հագուստ

Երազում ճերմակ հագուստ տեսնել նշանակում է – Խնդութիվն եվ վաստակ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *